Λίνα
Λιάκου

Αρχιτέκτονας με ειδίκευση στον αστικό σχεδιασμό, στη συμμετοχικότητα και στην τοπική διακυβέρνηση. Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Μείνετε σε επαφή!

Ευχαριστώ πολύ!

Τι δημάρχους θέλουμε;

Δημοτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές: επείγει να τεθεί σε διάλογο η σύγχρονη προβληματική για τη διακυβέρνηση των πόλεων Άρθρο στο online περιοδικό ΧΡΟΝΟΣ (11.02.14) . …

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

Ένα διεθνές παράδειγμα συμμετοχικής δημοκρατίας άρθρο στην  Πλατφόρμα “Συμμετοχή”  (Οκτώβριος 2013) «Φανταστείτε μια πόλη όπου οι πολίτες της αποφασίζουν συλλογικά για . …

Ανοιχτά δεδομένα

Τα ανοιχτά δεδομένα και ο ρόλος τους στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας: τρία παραδείγματα εφαρμογών από τη Μεγάλη Βρετανία. άρθρο στην  Πλατφόρμα . …