Ανοιχτά δεδομένα

Τα ανοιχτά δεδομένα και ο ρόλος τους στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας: τρία παραδείγματα εφαρμογών από τη Μεγάλη Βρετανία. άρθρο στην  Πλατφόρμα . …